16 - 19 June 2025 I.S.P.O. 20th World Congress

JoJo Zou

The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, Hong Kong

Contact

The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, Hong Kong

Program Items

26/04/2023 1:00 PM - 2:15 PM Symposium

Location: Tonalá, Second floor

Tonalá, Second floor
Man Sang Wong (Department of Biomedical Engineering, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong) Alex Kee (Prince of Wales Hospital, Hong Kong, Hong Kong) Lydia Shang (The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, Hong Kong) Echo Liu (The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, Hong Kong) JoJo Zou (The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, Hong Kong)